Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2022年3月期(2021年4月1日~2022年3月31日)

通期(2021年4月1日~2022年3月31日)発表日:2022年4月26日

第3四半期(2021年4月1日~2021年12月31日)発表日:2022年1月31日

第2四半期(2021年4月1日~2021年9月30日)発表日:2021年10月27日

第1四半期(2021年4月1日~2021年6月30日)発表日:2021年7月29日