Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

決算説明会・決算短信

2009年3月期(2008年4月1日~2009年3月31日)

通期(2008年4月1日~2009年3月31日)発表日:2009年4月28日

第3四半期(2008年4月1日~2008年12月31日)発表日:2009年1月30日

第2四半期(2008年4月1日~2008年9月30日)発表日:2008年10月31日

第1四半期(2008年4月1日~2008年6月30日)発表日:2008年7月29日